דורג בשנת 2018 בתחום הקניין הרוחני בישראל על ידי מדריך הדירוג DUNS 100 של D&B. זוהי השנה הששית ברציפות שהמשרד מופיע בדירוג יוקרתי זה.
" />

דירוג DUNS 100 של D&B קובע: G&A מהמשרדים הידועים בתחום הקניין הרוחני בישראלי

27/03/2018

משרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות', דורג בשנת 2018 בתחום הקניין הרוחני בישראל על ידי מדריך הדירוג DUNS 100 של D&B. זוהי השנה הששית ברציפות שהמשרד מופיע בדירוג יוקרתי זה.