VDOO נרכשת על ידי JFrog בסכום של 300 מיליון דולר

01/07/2021

VDOO נרכשת על ידי חברת JFrog הישראלית בסכום של 300 מיליון דולר.
בהתאם לפרסומים, העסקה הינה עסקת מזומן ומניות ובמסגרתה JFrog מתחילה לעשות שימוש בכספי ההנפקה שלה. עוד צויין בתקשורת כי בין הסיבות המרכזיות לעסקה היתה הטכנולוגיה הייחודית שפיתחה VDOO.
משרדנו גאה ללוות את VDOO למן תחילת דרכה, בשנת 2017, בהגנה על הטכנולוגיה הייחודית ופורצת הדרך שלה, ונמשיך לסייע לחברה ולשאר לקוחותינו לייצר נכסים בעלי שווי רב ומשמעויות אסטרטגיות.