TheMarker מסקרים את SafeDK והפתרון שלהם לפרצה שנוצרת משימוש בחבילות קוד של צדדים שלישיים. SafeDK מאפשר למפתח האפליקציה לנטר ולשלוט, בזמן ריצה, על חבילות התוכנה (SDKים). " />

TheMarker מסקרים את SafeDK והפתרון שלהם לפרצה שנוצרת משימוש בחבילות קוד של צדדים שלישיים

15/08/2016

TheMarker מסקרים את SafeDK והפתרון שלהם לפרצה שנוצרת משימוש בחבילות קוד של צדדים שלישיים. SafeDK מאפשר למפתח האפליקציה לנטר ולשלוט, בזמן ריצה, על חבילות התוכנה (SDKים). במסגרת הפתרון שלהם, SafeDK מאפשרים להגביל את הרשאות הגישה של ה-SDKים השונים כך שחבילות התוכנה יקבלו הרשאות מוגבלות לעומת ההרשאות של האפליקציה עצמה.