הכירו את הפרוביזיונל – בקשת הפטנט הארעית

הכירו את הפרוביזיונל – בקשת הפטנט הארעית
במאמר שלפניכם נציג את היתרונות והחסרונות העיקריים הטמונים בבקשת הפטנט הארעית או בקשת פרוביזיונל (Provisional Patent Application), אשר מעניקה לממציא הגנה ראשונית וזמנית על המצאתו – וזאת בטרם יגיש את בקשת הפטנט המלאה לפי הוראות כל דין. ראוי לציין כי על אף העובדה שבקשת הפטנט הארעית הפכה לדבר שבשגרה בעבור הממציאים הישראליים, הרי שמדובר בכלי משפטי המוסדר בדין האמריקאי, ובדין הישראלי לא קיים מכשיר דומה.

מהו הרעיון העומד מאחורי בקשת הפטנט הארעית?
פרוביזיונל הינו כלי משפטי המאפשר להגיש בקשה לפטנט, תוך כדי קבלת תאריך הגשה, מבלי צורך לעמוד בכל הכללים הצורניים של בקשת פטנט מלאה. בקשת הפרוביזיונל יכולה להיכתב בצורה לא פורמאלית, ואף על פי כן, היא עדיין תזכה את בעליה בתאריך הגשה. תאריך זה יקבע את המועד ממנו בוחנים את שאלת החדשנות וההתקדמות ההמצאתית. כמו כן, תאריך זה יוכל לסייע בבוא העת למגיש הפרוביזיונל להקדים, ולמעשה לגבור, על יזם אחר אשר יבקש להגיש בקשת פטנט על אותה ההמצאה.

תוקפו של הפרוביזיונל הוא12 חודשים בלבד, אשר במהלכם יש לבעליו הזכות להחליפו בבקשת פטנט מלאה וסטנדרטית, או להגיש מכוחו בקשה מלאה במדינה אחרת ואף בקשת פטנט בינלאומית.

עם פקיעת תוקפה של הבקשה הארעית, כלל יתרונותיה יורדים לטמיון, אך כיוון שהיא אינה מתפרסמת ניתן להגיש בקשת פטנט חדשה על אותה המצאה – בין אם כבקשה מלאה ובין אם כבקשה ארעית נוספת – אך בתאריך מאוחר יותר. 

זאת ועוד, מלבד הרצון לקבל תאריך מוקדם ככל הניתן, ראוי לציין כי ישנו רציונל נוסף להגשת בקשה ארעית דווקא: פעמים רבות ממציאים עשויים להגיש בקשות ארעיות מפני שהטכנולוגיה שתשמש אותם לרישום הפטנט המלא טרם פותחה במלואה, ובעוד שהעקרונות שלה ידועים, פרטי מימוש מסוימים עשויים עוד להשתנות. 

יתרונות בקשת הפטנט הארעית – אגרת הגשה פחותה ובירוקרטיה מינימלית
בקשת הפטנט הארעית דוחה – ולא מחליפה - את תהליך רישום הפטנט הרגיל. הגשתה של בקשה ארעית כרוכה בבירוקרטיה מעטה יחסית, לעומת זאת הכרוכה בהגשת בקשה מלאה לפטנט ואין צורך לספק את כל המסמכים הנלווים בדרך כלל לבקשה המלאה, כגון שרטוטים פורמאליים או הגדרת המונופול המתבקש בפטנט באמצעות התביעות. במרבית המקרים תכלול הבקשה הארעית אך ורק את פירוט ההמצאה, ביחד עם פרטי הממציאים העומדים מאחוריה.

במישור הכספי מצוי יתרון נוסף, אגרות הבקשה להגשת בקשה ארעית נמוכות בהרבה מאגרות שיש לשלם בעבור הגשת הבקשה המלאה, וכך גם עלויות הגשת הבקשה (להבדיל מעלויות עריכתה). עם זאת, מדובר בחיסכון רק בטווח הקצר, שכן ממילא תידרש הגשתה של בקשה מלאה והאגרות עליה יהיו בהתאם.

חסרונות בקשת הפטנט הארעית – חייבת לתאר את ההמצאה במלואה 
אופיה הלא-פורמלי של בקשת הפטנט הארעית עשוי ליצור קושי כאשר תתבקש הגנה באמצעות בקשת פטנט מלאה. בקשת הפרוביוזינל אינה מגינה אלא על ההמצאה שמתוארת בה. במילים אחרות, באם הבקשה המלאה תבקש הגנה על המצאה שונה, ולו ברכיב קטן, מהבקשה שתוארה בפרוביזיונל, תאריך הגשת הבקשה הארעית לא יוכל לשמש כתאריך הבכורה לבקשת הפטנט. שינוי בתאריך הבכורה – עשויה להיות לו השלכה קשה על תוקפו של הפטנט.

ראוי להדגיש כי ההבדל בין הבקשה הארעית לזו המלאה עשוי להיות הבדל טכני וחסר חשיבות בעיניי הממציא. ועדיין, שינוי שכזה עשוי לגרום לאובדן תאריך הבכורה, וכתוצאה מכך איבוד הזכויות בהמצאה.

חסרונות בקשת הפטנט הארעית – חרב פיפיות
הבקשה הארעית עשויה להוות חרב פיפיות לממציא – ונסביר. מרגע שהוגשה בקשת פטנט, ארעית או מלאה, הממציא רשאי לחשוף את פרטי המצאתו, לכאורה מבלי כל חשש שהדבר יפגע בסיכוייו לקבל פטנט. עם זאת, אם בקשת הפרוביזיונל חסרה תיאור של רכיב טכני אף אם ברור, היא לא תוכל לשמש כתאריך בכורה לבקשת הפטנט המלאה בסופו של יום. פעולותיו של הממציא לאחר הגשת הפרוביוזנל ובטרם הוגשה הבקשה המלאה עשויות להוות פרסום קודם ששולל את חדשנותה של ההמצאה עליה מתבקש הפטנט. מילים אחרות: הממציא, שהיה סבור כי הוא הולך "עם", גילה בסופו של יום כי הוא היה "בלי".

 בכדי להימנע ממצב שכזה, ניתן להגיש בקשה ערוכה כדבעי באמצעות מנגנון הפרוביזיונל וכך להימנע מפערים בין בקשת הפטנט המלאה לבין זו הארעית. לחלופין, עורך פטנטים מיומן יוכל, פעמים רבות, לזהות כשלים בבקשה שאינה ערוכה כבקשה מלאה ובכך לסייע ולהפחית את הסיכון שנשקף משימוש בכלי זה.

לסיכום, בקשת הפטנט הארעית – בקשת הפרוביזיונל – היא כלי משפטי שימושי, שיש להיעזר בו במקרים המתאימים. אף שלכלי זה תועלות רבות, חשוב להבין שיש בצדן גם חסרונות שלעיתים עשויים להוביל לאובדן הערך המלא של ה-IPעל ההמצאה. משרד גלסברג, אפלבאום ושות' מסייע ללקוחותיו ברישום פטנטים, תוך שימוש במנגנון הפרוביזיונל במקרים בהם כלי זה הוא הכלי המשרת בצורה הטובה ביותר את מטרות הלקוח.