מהו פטנט? - הגדרת הפטנט באמצעות תביעות

מהו פטנט? - הגדרת הפטנט באמצעות תביעות
בסדרת מאמרים זו נסקור בקצרה את זכות הפטנט ונאפיין, בקווים כלליים, את טיבה, ומתי ניתן ליהנות ממנה. במאמר זה נתייחס בקצרה לאופן שבה מגדיר הפטנט את ההמצאה עליה הוא מגן. כזכור, פטנט הינה זכות משפטית למנוע מאחרים לנצל המצאה. אך כיצד נוכל לדעת מהי ההמצאה המוגנת על ידי הפטנט?

תביעות הפטנט, המכונות Claims בלע"ז, הן הקובעות את היקף הפטנט. בדומה לגדר הנמתחת לאורך גבול המקרקעין והמאפשרת לזהות את תחומי המגרש, כך התביעות מגדירות את גדרי ההמצאה מוגנת הפטנט:

"משמע, היקף ההגנה המשפטית על הפטנט, או – כפי שמקובל לכנות זאת -"תחום המונופולין של הפטנט", צריך להיקבע על-פי המוגדר בתביעות… התביעות תפקידן להגדיר במדויק ובזהירות את תחום המונופולין" (ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (1990))

התביעות מגדירות את היקף הזכות הייחודית של בעל הפטנט למנוע מאחרים להשתמש בהמצאתו. לפיכך, על התביעות להגדיר את ההמצאה באופן המיטבי. על כל תביעה לתאר המצאה שעומדת בדרישות החוקיות לרישום פטנט, ובראש אלה הדרישה כי ההמצאה המתוארת בתביעה תהיה חדשה ובעלת התקדמות המצאתית.

התביעות צריכות לקחת בחשבון את ההפרש והשוני בין ההמצאה לבין הידע הקודם הרלוונטי בתחום, וזאת בכדי לעמוד בדרישות החוקיות.

אך כידוע, רישום פטנט אינו מטרה בפני עצמה, אלא הוא נועד לתמוך בפעילות עסקית. התביעות צריכות להיכתב גם מתוך תפיסה מסחרית, ומתוך הבנה שהמונופול שינתן צריך לתת לבעל הפטנט יתרון למול מתחריו. כך למשל, אותה המצאה עשויה להיתבע בדרך אחת בכדי למנוע ממתחרים לבצע שיטה המבוססת עליה ובדרך אחרת בכדי למנוע ממתחרים למכור מוצר המבוסס עליה. הבחירה בין האפשרויות השונות צריכה להיעשות תוך בחינת העסק והיתרונות הכלכליים הגלומים ברישום הפטנט במשרד הפטנטים.

משרדנו מתמחה בניהול ובפיתוח תיקי קניין רוחני ובפרט תיקי פטנטים, תוך בחינת הפן המסחרי של נכסים אלה, ומתוך מטרה למקסם את ערך נכסי הפטנטים והקניין הרוחני של לקוחותינו. לקבלת מידע נוסף אודות רישום פטנטים ואודות הליווי שתקבלו ממשרד G&A גלסברג, אפלבאום ושות', נשמח לעמוד לרשותכם.