הנחה באגרות בארצות הברית לישות קטנה

הנחה באגרות בארצות הברית לישות קטנה
תהליך רישום פטנט כרוך בתשלומי אגרות רבים ושונים. על מנת לעודד כמות גדולה יותר של ממציאים קטנים להגיש בקשות לרישום פטנט, ולא להותיר את הזירה רק לחברות הגדולות ובעלות האמצעים, קבעה רשות הפטנטים האמריקאית כי ישות קטנה תשלם אגרה מופחתת בשיעור 50% מהסכום הרגיל. במאמר שלפניכם נסקור בקצרה את המאפיינים שיש בהם בכדי להכשיר מגיש פטנט להיות זכאי לסטטוס ישות קטנה (Small Entity Status) ויאפשרו לו לקבל הנחה בתשלום האגרות השונות.

מי מוגדר כישות קטנה?
ישות קטנה הנה ממציא בודד, קבוצת ממציאים, תאגיד עסקי המעסיק לא יותר מ-500 עובדים, או מוסד ללא כוונת רווח. עם זאת, ההגדרה אינה מסתפקת בבחינת הישות המגישה עצמה אלא בוחנת את ההתחייבויות שלה לגבי האמצאה לגביה מתבקש הפטנט. כלומר, נדרש שאין כל התחייבות להעביר זכות כלשהי לגורם שאינו זכאי בעצמו לסטטוס של ישות קטנה.

במילים אחרות, חברה גדולה, המעסיקה למעלה מ-500 עובדים, לא תזכה בהנחה באמצעות הקמת חברת בת קטנה שתעביר אליה את הפטנטים במועד מאוחר יותר.  לחילופין, באם ממציא בודד הגיש בקשה לאישור פטנט אך בטרם הגיע מועד תשלום אחת האגרות, הוא הגיע לסיכום על העברת הזכויות על הפטנט לחברה שאינה עומדת בקריטריון הזה- הרי שבבואו לשלם את האגרה – ישולם המחיר המלא.

ההנחה ניתנת במידה ובמועד תשלום האגרה מבקש הפטנט עונה לקריטריון ישות קטנה. לכן, יתכן שמבקש פטנט בתחילה ישלם אגרה מופחתת ובהמשך התהליך ישלם את האגרה המלאה, למשל כאשר בין לבין נחתמה עסקה למתן רישיון לחברה גדולה.

בנוסף, סטטוס ישות קטנה הינו סטטוס הקשור לכל אמצאה בנפרד. כלומר, יתכן שמבקש רישום הפטנט יחשב כישות קטנה לצורך בקשת פטנט אחת ואילו לצורך בקשת פטנט שניה הוא לא ייחשב כישות קטנה, למשל כיוון שאת הפטנט שיתקבל מהבקשה השניה הוא התחייב להעביר לחברה אחרת.

האחריות לנכונות הסטטוס מוטלת אך ורק על הפונה וכל טעות או אי אמירת אמת תיבחן בפרספקטיבת תום הלב. טעות בתום לב ניתנת לתיקון תוך תשלום יתרת האגרה. אך במידה ויתברר כי הפונה ביקש לייצר מצג שווא מכוון על מנת להימנע מתשלום מלא של האגרה, ההשלכות עשויות להיות הרות גורל ימנעו כל אפשרות לאכוף את הפטנט שיקבל.

יתרה מזאת, כחלק מרפורמת הפטנטים בארצות הברית של שנת 2011, ובמסגרת חוק America Invents Act, נקבע סטטוס חדש הזכאי להנחה נוספת: סטטוס הישות הזעירה (Micro Entity). מי שיעמוד בקריטריונים שיקבעו יזכה בהנחה גדולה אף יותר בתשלום האגרות – הנחה בסך 75%. הכוונה היא לתת הנחה לממציאים פרטיים או לקבוצות קטנות ממש בנות מספר בודד של אנשים. כמו כן, ישנו רצון להחריג ממציאים סידרתיים שנעזרו במערכת הפטנטים מספר רב של פעמים בעבר. עם זאת, בשלב הנוכחי הוצגה רק טיוטת כללים להגדרת הזכאות לסטטוס הישות הזעירה וטרם נקבעו התקנות הסופיות בעניין זה.